school
ZorgThuis in uitvoering    
onderheader
 
visual
ondervisual

 

t
ZorgThuis in uitvoering
Even voorstellen
Expertmeetings
Week van Zorg en Welzijn
TSN ZorgThuis Ebbingepoort
Whats App(ingedam)
Winschoten ZorgThuis 3.0
Agenda Zorgthuis
 

ZorgThuis in uitvoering

Het project ZorgThuis is in het tweede jaar en er zijn veel ontwikkelingen te melden:

- Elvira Coffetti is benoemd als promovendus, zij stelt zich hieronder voor.

- Expertmeetings: opgestart met Zorgplein Noord en nu ook in samenwerking met het practoraat Zorg en Sensor Technologie van Drenthe College. De 6e meeting volgt, hieronder een korte samenvatting van de afgelopen bijeenkomsten.

- In veel projecten werken studenten, medewerkers en cliënten samen in het (leren) gebruiken van zorgtechnologie: hieronder volgt een selectie.

b
beginalinea rechts
Even voorstellen

Mijn naam is Elvira Coffetti en sinds dit najaar ben ik werkzaam voor het ZorgThuis als promovendus/ onderzoeker in het Practoraat van ZorgThuis.
Waar ik onder andere mee aan de slag ga, is het doen van een promotieonderzoek. Dit onderzoek voer ik uit in samenwerking met het Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek (Hanzehogeschool Groningen), het Practoraat van het ZorgThuis (Noorderpoort) en het Practoraat Zorg en (Sensor)technologie (Drenthe College). Op deze manier verbinden we een lectoraat en twee practoraten in de regio aan elkaar.

Door mijn onderzoek hoop ik antwoord te geven op de vraag welke factoren adoptie en acceptatie van technologie door professionals in zorg en welzijn beïnvloeden. Het onderwerp interesseert mij al langer, de afgelopen jaren heb ik onder andere projecten opgezet en materiaal ontwikkeld over het gebruik van technologie in de zorg. Op dit moment werk ik een systematische literatuurstudie uit, waarna ik van plan ben om in de praktijk onderzoek te doen. 

 

Naast het doen van onderzoek zal ik mij ook bezighouden met onderzoeksvragen waar studenten (mbo en hbo) mee aan de slag gaan. Op dit moment zijn studenten vanuit het Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek aan de slag met de volgende onderzoeksvragen:

 

* Inzet van elektronische medicijndispenser Medido, in samenwerking met TSN Thuiszorg:  

Hoe ervaren Verzorgenden-IG en wijkverpleegkundigen de veranderingen in hun beroepsrol door het inzetten van de Medido? 

 

* Inzet van elektronische medicijndispenser Medido, in samenwerking met Zonnehuis Thuis: 

Implementatie van Medido: waar moeten Verzorgenden-IG en Verpleegkundigen rekening mee houden bij het inzetten van Medido? 

 

* Inzet van Beeldbellen, in samenwerking met Martini Zorg:

In hoeverre wordt beeldbellen toegepast in de thuiszorg en welke vaardigheden heb je nodig als verpleegkundige bij het inzetten van beeldbellen in de thuiszorg?

 

* Gebruik van de digitale sociale stamtafel, in samenwerking met iZorgd!:

Op welke wijze kan de digitale stamtafel een bijdrage leven aan de participatie van bewoners? 

 

Deze studenten werken samen met de mbo-studenten die binnen deze projecten voorlichting en instructie geven aan medewerkers en cliënten. 

 

Wil je iets meer weten of heb je een leuke (onderzoeks)vraag waar je iets mee zou willen doen, hoor ik het graag! Ik ben bereikbaar via e.coffetti@noorderpoort.nl .

 

 

Colofon
ZorgThuis 4 is een digitale nieuwsbrief voor alle partners van het project ZorgThuis

Redactie
Trees Flapper
Ann Fritzsche

zorgthuis@noorderpoort.nl

uitgave 11 april 2019
Publicatiedatum: 07 April 2019
  Afmelden voor deze nieuwsbrief

bottom.png