school
Update Kasteel.gro    
onderheader
 
visual
ondervisual

 

t
Update
Update Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap
Kasteel.gro weer geopend
Diplomering via livestream
Update Medialab
Tech-savvy
Werkplaats Online Ondernemen
Alumni student Dennis
 

Update

In deze nieuwsbrief
- Kasteel.gro weer geopend
- Update Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap
- Update Medialab
- Diplomering via Livestream
- Tech Savvy
- Werkplaats Online Ondernemen
- Alumni student Dennis

Veel leesplezier en graag weer tot ziens in Kasteel.gro!

b
beginalinea rechts
Werkplaats Online Ondernemen

De Werkplaats Online Ondernemen Groningen is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, het Noorderpoort en de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De werkplaats wordt behalve door het Ministerie van EZK, gefinancierd door de provincie en gemeente Groningen en door Rabobank Stad & Midden Groningen. 

Als gevolg van de Corona-crisis stellen veel MKB-ondernemers vragen over online ondernemen. Wat kan ik online? Hoe doe ik dat? Waar moet ik beginnen? En wie kan me daarbij helpen? Voor hulp bij deze en andere vragen is in mei de Helpdesk Online ondernemen in het leven geroepen. 
Groningse MKB-ondernemers kunnen hier terecht met praktische vragen over hun website, webshop, tools en aanpak. Maar ook met meer marketinggerichte vragen, zoals hoe bereik ik mijn klanten of nieuwe klanten nu? Daarna wordt afhankelijk van de vraag concrete ondersteuning geboden. Daarbij helpen studenten, online experts(bedrijven) en medewerkers van de Werkplaats Online Ondernemen. Bij grotere of ingewikkelder vragen wordt naar expertbedrijven doorverwezen.

Kasteel.gro is betrokken bij de Helpdesk en kan ondersteuning bieden in de wat meer technische vragen van ondernemers. De eerste concrete vragen van ondernemers zijn inmiddels binnen.

Ken je of ben je een ondernemer die hulp kan gebruiken of wil je zelf  je hulp aanbieden? Kijk dan op https://www.woogroningen.nl/corona-helpdeskFacebook Twitter 

 

 

Colofon

Publicatiedatum: 19 June 2020
  Afmelden voor deze nieuwsbrief

bottom.png